Polski artysta swoimi pracami pokazuje horror za kulisami odzieżowych gigantów

Billboard pokazujący wyczerpanych ludzi pracujących w fabryce

Korporacyjna zachłanność w świecie mody nie zna granic. Poznajcie polskiego artystę, które postanowił przerwać milczenie w tej sprawie.

Igor Dobrowolski swoimi pracami odpowie na nurtujące pytanie: jak to możliwe, że wielkie marki odzieżowe sprzedają swoje ubrania w tak niskich cenach? Żyjemy w świecie, gdzie taniej i szybciej stało się nowym lepszym. Ale nasz daleko idący konsumpcjonizm, może być śmiercią dla innych.


Consume Video

We Made Billboards To Show Corporate Greed Of Fashion Industries Fast Fashion. Bangladesh 1,134 people Dead after a clothing factory building collapse.3 of the 4 biggest tragedies in fashion history took place in Bangladesh in 2013. The number of fatal victims raises, profits of the companies also.H&M is the largest company that manufactures in Bangladesh.Companies are pressing the factory to lower product pricesfactory owner can do nothing but agree and work faster and cheaper, If not, the retailer will only go to the next factory. The only way out is to cut costs, by reducing wages for employees, lowering the working conditions and safety, produce with no respect for the environment."We are actually profiting from their need to work, to use them as slaves, and I'm not saying that we shouldn't give them the work, but they have to be treated with the same respect as our children or friends. They're not different from us "-Livia FirthEVERY PURCHASE IS YOUR VOTE.More of my Art works :Instagram: https://www.instagram.com/igordobrowolski/Video by https://vimeo.com/peempe PL.Zrobiliśmy billboardy, aby przypomnić o korporacyjnej chciwości przemysłu modowego, szybka modaSzybka Moda. Bangladesz 1.134 osób zginęło po zawaleniu się fabryki odzieżowej.Trzy z czterech największych tragedii w historii mody wydażyło się w Bangladeszu w 2013 roku. Liczba ofiar śmiertelnych wzrasta, zyski korporacji odzieżowych również.H&M jest największą firmą zajmującą się produkcją ubrań w Bangladeszu.Korporacje odzieżowe naciskają na fabryki, aby obniżyć ceny produktów.Właściciele mają związane ręce. Jeśli odmówią, korporacja uda się do następnej fabryki. Jedynym wyjściem jest redukcja kosztów przez obniżenie płac dla pracowników, obniżenie warunków pracy i bezpieczeństwa, produkcja bez poszanowania środowiska." Wykorzystujemy ich potrzebę do pracy., traktujemy ich jak niewolników. Ja nie twierdze, że mamy im nie dawać pracy, ale muszą być traktowani z takim samym szacunkiem jak nasze dzieci czy przyjaciele. To ludzie tacy jak my "-Livia FirthKAŻDY ZAKUP TO TWÓJ GŁOS.

Opublikowany przez Igor Dobrowolski Art Poniedziałek, 6 listopada 2017

Jedynym sposobem na obniżenie kosztów produkcji jest obniżenie pensji pracowników, a także warunków pracy i bezpieczeństwa, a produkcja odbywa się bez poszanowania dla środowiska, w którym przecież wszyscy żyjemy.

Czytaj również: Czy racjonalny konsumpcjonizm uratuje świat?

Billboard pokazujący wyczerpanych ludzi pracujących w fabryce Billboard pokazujący wyczerpanych ludzi pracujących w fabryce Billboard pokazujący wyczerpanych ludzi pracujących w fabryce Billboard pokazujący wyczerpanych ludzi pracujących w fabryce

Tekst: Klarysa Marczak

5/5 - (1 vote)

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News