Tak przedstawiają się najbardziej poszukiwane zawody przyszłości

Tak przedstawiają się najbardziej poszukiwane zawody przyszłości
fot. Pexels

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, na kogo obecnie polują headhunterzy? Jakie zawody uważają za te posiadające największe perspektywy? Zmiany na rynku pracy, które obserwujemy obecnie, są często porównywane do rewolucji przemysłowych z przeszłości. Przemiany te dotyczą nie tylko technologii, ale także oczekiwań związanych z kompetencjami i umiejętnościami pracowników. Wiedza o aktualnych trendach pozwala wybierać kierunki rozwoju osobistego i zawodowego, które w przyszłości mogą uczynić Cię poszukiwanym (a więc dobrze płatnym) specjalistą. Przyjrzyjmy się bliżej polskiemu rynkowi pracy i panującym na nim trendom: oto, jak przedstawiają je eksperci z firmy Clever Staff.

Zawody przyszłości: na jakie zmiany warto się nastawić w ciągu najbliższych 5 lat

Do 2028 roku przewiduje się wzrost zapotrzebowania na ekspertów z różnych dziedzin. Zwiększony popyt już teraz jest obserwowany, jeśli chodzi o specjalistów od energii odnawialnej, co wynika z potrzeby poszukiwania zrównoważonych źródeł energii. Kluczowe staje się również bezpieczeństwo danych, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.

Rozwój technologii genetycznych i biologicznych wymaga pracy specjalistów od analizy i interpretacji danych, co otwiera perspektywy dla inżynierów bioinformatyki. Edukacja online, będąca bezpośrednią konsekwencją pandemii, również generuje zapotrzebowanie na nowe specjalizacje. Dodatkowo, współczesny styl życia generuje zwiększoną liczbę specjalistów, do których można zwrócić się w celu poprawy zdrowia psychicznego (zarówno psychologów, jak i psychiatrów).

Zawody przyszłości w perspektywie 10 lat

Współczesne badania wskazują na rosnące znaczenie zaawansowanych specjalizacji. Już dzisiaj wzrasta popyt na specjalistów od sztucznej inteligencji, projektowania, wdrażania i zarządzania tą technologią. Rozwój technologii edycji genów otwiera nowe możliwości w medycynie i naukach pokrewnych, stwarzając zapotrzebowanie na specjalistów w tych branżach.

Wzrost popularności kryptowalut i technologii blockchain przyczynia się do zwiększonego zapotrzebowania na ekonomistów kryptowalut. Innowacje w produkcji żywności, takie jak mięso z hodowli komórkowej, tworzą nowe stanowiska pracy, np. dla technologów żywności. Zmiany klimatu nadal stanowią wyzwanie, co skutkuje zapotrzebowaniem na specjalistów od zmian klimatycznych.

Zawody przyszłości w perspektywie 15 lat

Prognozy Personnel Service na kolejne 15 lat wskazują na dalsze uszczegółowienie istniejących zawodów. Kwestie etyczne związane z AI będą wymagać specjalistów od etyki AI. W dziedzinie klimatu kluczowe będzie zarządzanie skutkami zmian klimatycznych, co stworzy zapotrzebowanie na specjalistów ds. adaptacji klimatycznej.

W obszarze biomedycyny wzrośnie popyt na inżynierów biomedycznych, odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie terapii genowych. Eksploracja kosmiczna, coraz bardziej zaawansowana, będzie wymagała inżynierów terraformacji, którzy będą adaptować technologie do ekstremalnych warunków kosmicznych.

Pracownicy liczą na zawody z dobrymi benefitami

Rynek pracy zmienia się nie tylko pod presją potrzeb pracodawców i społeczeństwa, ale także potrzeb pracowniczych. Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że polscy pracownicy nie ukrywają swoich oczekiwań względem pracodawców, z podwyżką wynagrodzenia (73%) i premią finansową (63%) na czele tych życzeń. Znaczącym odkryciem jest również rosnące zapotrzebowanie na 4-dniowy tydzień pracy, co wskazuje na poszukiwanie przez pracowników lepszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym​​.

Spowolnienie gospodarcze, będące efektem pandemii Covid-19 i konfliktu na Ukrainie, wpłynęło na polski rynek pracy. Z badań wynika, że 40% firm odczuło negatywne skutki pogorszenia sytuacji ekonomicznej, a 74% zauważa wzrost kosztów prowadzenia działalności. Mimo to, 78% przedsiębiorstw planuje utrzymać obecny poziom zatrudnienia, chociaż tylko 26% pracodawców zamierza zwiększyć wynagrodzenia w odpowiedzi na rosnącą inflację​​.

Pracownicy oczekują, że ich wynagrodzenia będą nadążać za inflacją, jednak obecna sytuacja ekonomiczna i ostrożne podejście firm do budżetów mogą to utrudniać. Z drugiej strony, 87% firm doświadcza problemów związanych z odejściem pracowników, a 41% nie ma strategii przeciwdziałania rotacji, co może wskazywać na potrzebę zwiększenia wysiłków w celu zatrzymania talentów, zwłaszcza że 66% pracowników jest niezadowolonych ze swojej obecnej pracy​​.

W obliczu trudności gospodarczych i zmian na rynku pracy, pracodawcy mogą stanąć przed wyzwaniem dostosowania się do tych oczekiwań, jednocześnie dbając o stabilność finansową i zatrudnienie.

Zobacz też: Pasja to nie rurki z kremem

Pasja to nie rurki z kremem

5/5 - (3 votes)

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News