Czy karma wraca? Poznaj 14 praw karmy.

Czy karma wraca? Poznaj 14 praw karmy.

Powiedzenie karma wraca dla jednej grupy ludzi zagościło w słowniku na dobre i często skłania do refleksji, natomiast dla drugiej wciąż okazuje się owianą mgiełka tajemnicy, pozbawioną logiki i niezrozumiałą zagadką. Czym tak naprawdę jest karma, jakimi rządzi się prawami, na czym polega jej powrót i jakie niesie za sobą skutki? Poznaj wywodzącą się z dalekiego wschodu filozofię życiową, dzięki której zmienisz spojrzenie na swoje czyny.

Czym jest karma?

Karmę można zdefiniować jako odpowiedź na nasze postępowanie, skutek naszego zachowania oraz efekt konkretnego działania odnoszącego się do prostej zasady: dobro rodzi dobro, a zło powoduje zło. Karma dotyczy każdej istoty ludzkiej. Każda akcja podjęta przez człowieka wywołuje określoną reakcję. Wiąże się z wierzeniem w to, że i zło i dobro wysłane w świat prędzej czy później wrócą do nas pod inną postacią. Karma to rachunek dobrych i złych uczynków. Często porównuje się ją do prawa przyczyny i skutku. Pojęcie karmy jest obecne przede wszystkim w religiach dharmicznych, takich jak buddyzm i hinduizm, a także poglądach filozoficznych.

Czy karma wraca? Poznaj 14 praw karmy
Symbol karmy, źródło: Freepik

Karma w buddyzmie i hinduizmie

  • W buddyzmie karma rozumiana jest jako czyn: dobra karma do dobre zachowania, dzięki którym powraca do nas szczęście, a zła karma to czyny złe, przez które przydarzają nam się nieszczęścia.
  • W hinduizmie postrzega się karmę jako boski dar. Zła karma, oznaczająca cierpienie, to odpowiedź na złe zachowanie. W przypadku odczuwania skutków powrotu złej karmy istotne jest odkupienie czynu, czyli naprawienie błędu lub wykonanie dobrego uczynku w zamian.

Karma wraca – jaka i dlaczego?

karma wraca
Karma – everything you do comes back to you, źródło: pinterest.com/pin/869054059314141556/

Określenie „karma wraca” odnosi się do sytuacji, w których pozytywne lub negatywne rzeczy przydarzają się nam bez konkretnej przyczyny, co oznacza, że są one dziełem przypadku. Wiara w to, że „karma wraca” jest związana z przeznaczeniem. Najczęściej jako dowód na to, że karma wraca przywołuje się sytuacje, mające duże znaczenie dla codzienności.

Super oferta NIKE

JD Sports wchodzi do Polski i kusi ofertami na produkty NIKE. Link w artykule.

Sformułowanie „karma wraca” najczęściej odnosi się do złych uczynków, które dotykają nas, gdy zraniona przez nas osoba pragnie sprawiedliwości i zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Oczywiście nie jest tak, że nie oznacza ono powrotu zasianego wcześniej dobra! Wraca do nas zarówno dobra jak i zła karma, jednak słów dotyczących powracającej karmy najczęściej używamy, aby ostrzec osobę, która zamierza popełnić zły uczynek lub zachowuje się nie najlepiej. Zwrot „karma wraca” ma przypomnieć o tym, że zła energia, którą wysyłamy może do nas wrócić.

To, jaka karma – dobra czy zła – wróci zależy tylko i wyłącznie od nas oraz naszych uczynków. Według tak zwanej filozofii karmicznej każda istota ludzka bezustannie oddziałuje na osoby ze swojego otoczenia. Karma ma ogromne znaczenie w odniesieniu do życia w społeczeństwie. Od tego, czy uczynki dobre, czy złe zależy to, co dany człowiek otrzyma w zamian.

karma wraca
Karma wraca, źródło: pinterest.com/pin/462252349262647667/

Prawa karmy

Karma rządzi się swoimi prawami. Dzięki nim można lepiej zrozumieć jej działanie i dowiedzieć się jak należy postępować, aby wyciągnąć z niej korzyści. To proste i nieskomplikowane zasady, które z łatwością można wprowadzić w życie.

Oto spis 14 najważniejszych i najciekawszych praw karmy:

1. Wielkie Prawo Karmy

Odnosi się do przyczyny i skutku. Według najważniejszego prawa karmy każdy czyn przynosi określone konsekwencje. Czyniąc cokolwiek należy być świadomym tego, że może do nas wrócić dokładnie to samo, czyli dobro lub zło.

2. Prawo Odpowiedzialności

Nasze życie jest tylko i wyłącznie naszym dziełem. Podejmując decyzje i dokonując wyborów musimy ponosić za nie odpowiedzialność. Za niepowodzenia nie powinniśmy obwiniać innych, ale samych siebie.

3. Prawo Neutralności

Wszyscy na świecie jesteśmy sobie równi – wobec każdego z nas obowiązują takie same zasady oraz prawa moralne. Karma obejmuje każdego w taki sam sposób, bez wyjątku.

4. Prawo Nauki

Uczenie się przez całe życie oraz zdobywanie doświadczenia to jedno z ważniejszych zadań człowieka według praw karmy. Ta nauka powinna przede wszystkim obejmować zrozumienie, że każde zjawisko ma dwie strony: dobrą i złą. Dzięki temu łatwiej będzie nam pojąć, często dwoistą, naturę rzeczywistości.

5. Prawo Stworzenia/Kreacji

Zgodnie z tym prawem wszystko, czego pragniemy w życiu możemy osiągnąć tylko i wyłącznie przez własne działanie jak i własną kreację.

6. Prawo Zmian

Historia będzie zataczać koło dopóki nie zmienimy czegoś w sobie i swoim zachowaniu, co oznacza, że możemy być narażeni na złą karmę, jeżeli nie zaczniemy wykonywać dobrych uczynków.

7. Prawo Wzrostu

Według tego prawa wszystko wzrasta, rozwija się, w tym również i my. Rozwój trwa cały czas i ma wpływ ma wszystko, co dzieje się w naszym życiu. To prawo wskazuje, że samorozwój powinien być jednym z ważniejszych obowiązków każdego.

8. Prawo Chwili Obecnej/Prawo Tu i Teraz

Teraźniejszość jest wszystkim, co mamy i powinna interesować nas najbardziej. Oglądanie się za siebie i rozpamiętywanie przeszłości może sprawić, że ucieknie nam istotna szansa na coś pozytywnego oraz na efektywny samorozwój. Przejmowanie się przyszłością nie prowadzi do pozytywnych zmian, ponieważ nie skupiamy się prze to na chwili obecnej, która jest najważniejsza. Tylko dzięki działaniu w teraźniejszości możemy zmienić swoją przyszłość.

9. Prawo Gościnności i Dzielenia się

Bezinteresowne działanie, w które naprawdę wierzymy ma sens i przynosi pozytywne efekty, dzięki którym powróci do nas dobra karma.

10. Prawo Równowagi

To prawo wskazuje, że świat istnieje w idealnej równowadze, harmonii. Niestety ludzie są ich pozbawieni. Aby uzyskać wewnętrzną równowagę w czasie naszej egzystencji powinniśmy poszukiwać życiowych mądrości oraz spójności.

11. Prawo Inspiracji

Z tego prawa karmy dowiadujemy się, że istotny jest trud, jaki został włożony w działanie oraz przeprowadzane zmiany, a nie efekt, jaki przez to osiągnęliśmy.

12. Prawo Związku i Współzależności/Prawo Jedności

Całe nasze życie – to, co było, jest i będzie – jest ze sobą nierozerwalnie połączone, wynika z siebie nawzajem i tylko razem ma sens. Wszystko, co przydarza się nam w życiu jest istotne, ma znaczenie jak i kontekst. Całe życie to dynamiczny proces, który składa się z przyczyn oraz skutków.

13. Prawo Skupienia

To prawo karmy mówi nam, iż działając, powinniśmy być skupieni jedynie na działaniu i na nim koncentrować całą uwagę. Nie należy łatwo rozpraszać się.

14. Prawo Cierpliwości i Nagrody

Ostatnie prawo karmy wskazuje, że aby coś osiągnąć niezbędna jest wytężona praca i cierpliwość. Wszystko, co robimy wymaga określonych nakładów pracy i działania zmierzającego do konkretnego celu. Istotna jest także wytrwałość oraz konsekwencja. Dzięki cierpliwości połączonej z ciężką pracą możemy liczyć na nagrody.

Co robić, aby wracała tylko dobra karma?

Najefektywniejszym sposobem na powrót dobrej karmy jest oczywiście odpowiednie stosowanie się do praw karmicznych. Przede wszystkim należy czynić dobro. To właśnie dobre uczynki wpływają pozytywnie na karmę człowieka. Trzeba unikać wyrządzania krzywdy innym oraz złego zachowania. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, dlatego warto pamiętać o możliwości zadośćuczynienia, naprawienia błędu. Właśnie poprzez dobry uczynek można zrównoważyć negatywną energię, który powstała na skutek złego postępowania lub zranienia drugiej osoby. Wtedy najważniejsze jest to, aby atmosfera została oczyszczona z urazy i doszło do przebaczenia.

dobra karma
Karma – do good thing and good things will come your way, źródło: pinterest.com/pin/440930619758498168/

Tekst: Matylda Motyl

Zobacz także: Zbiórki dla Ukrainy – jak pomóc naszym sąsiadom w obliczu wojny?

Zbiórki dla Ukrainy – jak pomóc naszym sąsiadom w obliczu wojny?

4.4/5 - (52 votes)

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News