BREATHING WALL 2.0

 

2e84e8cf9531e8cd151ef4b1b3cdb9ee

 

Behnaz Farahi jest projektantką, architekt i studentką University of Southern California na wydziale School of Cinematic Arts w Los Angeles. Interesuje ją interaktywność środowisk i ich stosunek do ludzkiego ciała. W szczególności skupia się na zintegrowanym stosowaniu materiałów we współczesnej praktyce sztuki i architektury.

Główne założenia projektu sprowadzają się do rozwoju mechanizmu kontrolowania środowiska za pomocą dotyku i technik opartych na gestach. Dalsza cześć prowadzi do rozwinięcia konceptu zbadania relacji między materiałami, formą i interaktywnymi systemami kontroli. Ma to doprowadzić do zbadania relacji pomiędzy materiałami, formą
i interaktywnymi systemami kontroli i wygenerowania empatii między użytkownikami środowiska.  Projekt bada potencjał interakcji gestykulacji ze środowiskiem przy zastosowaniu Leap Motion.

 

f07e4523f15147d17a97a124292f0cd1

 

Behnaz Farahi wykorzystuje trzy podstawowe gesty „tap”, „przesuń” i „narysuj okrąg”.  Projekcja instalacji jest mapowana w czasie rzeczywistym. Z jednej strony, system rejestruje dane topograficzne – generowane przez ruchy każdego pręta – używając Ausus Xtion PRO. Następnie przetwarza te informacje w celu wytworzenia serii topograficznych linii konturowych. Z drugiej strony widowni uchwycone gesty Leap generują różne ruchy fizyczne, podczas gdy nowe dane powierzchniowe są przetwarzane i rzutowane na powierzchnię. Ciekawe jest to, że występ i ruch fizyczny są zamknięte w pętli sprzężenia zwrotnego.

W przyszłości może to dać możliwość do zaprojektowania bezpośredniego interfejsu, który pozwoli użytkownikom na interakcję z ich środowisk bez mechanizmu pośredniczącego. Takie interfejsy sprawią, że kontrola fizycznego otoczenia będzie jeszcze łatwiejsza.  

 

d161be1045476ca251f54d7433423759

975bbae3b1cab3a883e2e655ff0dedc1

350a0a3db9b54cc30f84946bd48ef1a4

19e9ca558ef17c48e1c64c50603b482f

 

 

 

Rate this post

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News