Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

kobieta przy laptopie. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?
Portrait of a business woman working on laptop

Ubezpieczenie na życie jest bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym, które chroni naszą przyszłość i zapewnia wsparcie dla naszych bliskich na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. Jednocześnie wysokość składki ubezpieczeniowej może różnić się w zależności od wielu czynników. W tym artykule przybliżymy kwestie wpływające na wysokość składki ubezpieczenia na życie.

Określ swoje potrzeby

Pierwszym krokiem powinno być określenie, jaki w ogóle ma być zakres ubezpieczenia. Czy chcesz objąć nim tylko siebie, czy też członków rodziny? Zweryfikuj również swój budżet i oblicz, ile jesteś w stanie wydać na koszty związane z polisą. Niektóre firmy ubezpieczeniowe posiadają specjalne narzędzia, które pozwolą Ci oszacować wysokość stawki w odniesieniu do Twoich potrzeb (https://www.nn.pl/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/kalkulator).

Wiek i stan zdrowia

To jedne z kluczowych czynników wpływających na wysokość składki ubezpieczenia na życie. Im jesteśmy starsi w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, tym składka będzie wyższa. Wynika to z faktu, że starsze osoby mogą mieć większe ryzyko wystąpienia chorób i zdarzeń nieprzewidzianych. Ponadto stan zdrowia ma również istotny wpływ na wysokość składki. Jeśli mamy zdiagnozowane choroby lub nasze wyniki badań są niepokojące, to firma ubezpieczeniowa będzie musiała uwzględnić podwyższone ryzyko.

Super oferta NIKE

JD Sports wchodzi do Polski i kusi ofertami na produkty NIKE. Link w artykule.

Zakres i rodzaj ubezpieczenia

Zakres polisy określa, jakie zdarzenia są objęte ochroną. Może to obejmować śmierć, ale także poważne zachorowania, pobyt w szpitalu, operacje czy uszczerbek na zdrowiu. Im szerszy zakres ochrony, tym większa składka. 

Rodzaj ubezpieczenia również ma znaczenie. Istnieją różne rodzaje ubezpieczeń na życie, takie jak te o charakterze wyłącznie ochronnym, które są tańsze, ponieważ całość składki jest przeznaczona na ochronę. Z kolei opcje uwzględniające gromadzenie kapitału wymagają większych kosztów, ponieważ część składki jest odkładana jako fundusze „na przyszłość”.

Suma i okres trwania

Ubezpieczenia o krótszym czasie trwania będą tańsze: jest to związane z mniejszym ryzykiem dla firmy. W takim przypadku prawdopodobieństwo wystąpienia określonego w umowie zdarzenia jest mniejsze. Należy jednak pamiętać, że jeśli chcemy kontynuować ochronę ubezpieczeniową po wygaśnięciu polisy terminowej, będziemy musieli ponownie wystąpić z odpowiednim wnioskiem, a nowa składka może być wyższa ze względu na nasz wyższy wiek.

Wreszcie sama suma ubezpieczenia ma znaczenie – im będzie wyższa, tym większe świadczenie otrzymamy w razie zdarzenia. Jednocześnie droższa będzie sama składka, którą zapłacimy. 

Wyłączenia odpowiedzialności

Pod uwagę trzeba wziąć także określone warunki i zdarzenia, w przypadku których firma nie wypłaci świadczenia. Więcej wyłączeń oznacza mniejsze ryzyko dla firmy ubezpieczeniowej, a co za tym idzie – niższą składkę dla nas samych. Z drugiej strony wiąże się to z mniejszym zakresem ochrony.

5/5 - (1 vote)

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News