Wybieramy najfajniejsze deskorolki od Fishskateboards [KONKURS]

Chłopak i dziewczyna idący przez miasto z dekorolkami

Od kilku lat nasze ulice zaczęły opanowywać różne elektryczne mini-pojazdy: Segway’e, czy inne Skymastery. My jednak stawiamy na klasykę i uważamy, że świat wygląda najlepiej z perspektywy klasycznej deskorolki.

Deskorolka daje niezależność, o której pozostałe pojazdy ułatwiające nam codzienną egzystencję mogą jedynie pomarzyć. Z każdym kolejnym odepchnięciem nogi dopracowujesz swoje deskorolkowe skille, a kiedy już się zmęczysz – bierzesz deskorolkę pod pachę i idziesz dalej. Czy może być prostszy i przyjemniejszy sposób przemieszczania się latem po mieście? Nie sądzimy!

Fishskateboards to polska firma tworząca deski z pasją. Jej inspiracją są deski lat 70-tych i 80-tych, kiedy to szare ulice barwiły kolorowe deskorolki. Jako pierwsi w Europie reaktywowali ten sentyment – tworząc od 2011 roku deski z nową, lepszą jakością i z tą samą miłością do jazdy, co wtedy.

Oferta pracy w HIRO

Szukamy autorów / twórców kontentu. Tematy: film, streetwear, kultura, newsy. Chcesz współtworzyć życie kulturalne twojego miasta? Dołącz do ekipy HIRO! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej


Chłopak z dekosorolką na plecach robi zdjecia morza

Początki może nie były łatwe, ale dzisiaj ciężko znaleźć kogoś, kto nie wiedziałby, czym jest Fishka. Fishskateboard od początku stawiają na wyjątkowy design – nawiązanie do rybki jest tutaj nieprzypadkowe. Bogata gama kolorystyczna sprawia, że ilość wersji jest praktycznie nieograniczona.

Nowy folder Wybieramy najfajniejsze deskorolki od Fishskateboards [KONKURS]

Marka postanowiła pójść jeszcze dalej i połączyć dobrą zabawę oraz szeroko rozumianą sztukę. Od tego czasu Fishskateboard współpracują z artystami, których wybrane prace przenoszone są na deskorolki. Tak oto powstały kolekcje ArtFish, PrintFish oraz najmłodsze dzieci w rodzinie Fish Skateboards – WoodFish oraz OldSchoolCruiserFish. Nie rozgadując się za bardzo, zobaczcie modele, które wybraliśmy i nadaliśmy im miano naszych ulubionych! Wszystkie do kupienia znajdziecie bezpośrednio tutaj.

UWAGA! Mamy dla Was konkurs na naszym Instagramie! Klikajcie w post poniżej, aby dowiedzieć się więcej!

https://www.instagram.com/p/BkQXklZhgK8/?taken-by=hiro_magazine

Fiszka w pączki i ciastka Fiszka z printem w palmy, ananasy Fiszka z printem w buldogi Fiszka z printem w koty Miętowa fiszka w miętowymi kółkami Różowa fiszka z różowymi kółkami Niebieska deskorolka z niebieskimi kółkami Czarna deskorolka z różowymi kółkami Deskorolka z printem ryby od spodu Deskorolka z printem ryby od spodu Drewniana fiszka z zielonymi kółkami i printem od spodu Drewniana deska z printem od spodu Biała fiszka z różowymi kółkami i printem z ciastkami od spodu Drewniana deskorolka z niebieskim printem od spodu Drewniana deskorolka Drewniana deskorolka z printem kasety magnetofonowej

Regulamin:
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „HIROxFISHSKATEBOARDS” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez magazyn HIRO
Organizatorem Konkursu jest WORK HARD Sp. z o.o (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20.06.2018 (od godziny 20:00), do 07.07.2018 (do godziny 23:59).
§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. Posiada konto na Instagramie. 2. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem. 4. Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. 5. Wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram zdjęcia przedstawiającego właściciela danego Instagrama z deską lub zrepostowanie zdjęcia deski FishSkateboards umieszczonego na profilu HIRO Magazine na Instagramie. Fundatorem nagrody jest firma Fishskateboards. Organizator wybierze jedno zdjęcie, które zostanie nagrodzone wybranym longboardem dostępnym w ofercie sklepu FishSkateboards oraz wyznaczy dwie nagrody pocieszenia w postaci kodów rabatowych -50% do wykorzystania w sklepie online FishSkateboards. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 09.07.2018 o godzinie 12:00. Nagroda w postaci deski zostanie przesłana przez sponsora konkursu zwycięzcy przesyłką kurierską do dnia 16.07.2018r. (z wyjątkiem utrudnień wynikających z technicznych problemów z dostarczeniem nagrody, niezależnych od Organizatora). Nieodebranie nagrody w momencie pierwszej próby dostarczenia, eliminuje zwycięzcę i jego prawo do otrzymania nagrody. W takim wypadku Organizator ogłosi dodatkowego zwycięzcę. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru filmików. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez HIRO z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia postu z ogłoszeniem wyników na Instagramie HIRO. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest WORK HARD Sp. z o.o. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Celem przetwarzania jest organizacja i realizacja Konkursu, w tym: zbieranie zgłoszeń Uczestników, wyłonienie Laureatów (zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu), udostępnienie informacji o wynikach Konkursu, wysyłki nagród oraz przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych.
§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie mailowej na adres Organizatora: halo@hiro.pl najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailowo w terminie 7 (siedmiu) dni.
§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest stronie HIRO.pl w artykule hiro.plwybieramy-najfajniejsze-deskorolki-od-fishskateboards. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się na hiro.pl/wybieramy-najfajniejsze-deskorolki-od-fishskateboards oraz Instagramie @HIRO_MAGAZINE. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
5/5 - (1 vote)

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News