50s

Idealne żony z lat 50. i współczesne #tradwives

Stereotyp idealnej żony z lat 50. to kobieta zadbana, zawsze uśmiechnięta, która z radością stawia na stole parujący wiśniowy placek, a…

1 rok ago