Strefa czystego transportu w Warszawie od lipca 2024

Fot. Adam Borkowski - Pexels

Masz auto z 2005 roku albo starsze? Od lipca 2024 nie wjedziesz nim do centrum Warszawy. To znaczy może wjedziesz, ale narazisz się tym samym na karę.

Warszawa planuje w przyszłym roku stworzyć strefę czystego ruchu, która ograniczy wjazd do miasta pojazdów zanieczyszczających środowisko. Od teraz mieszkańcy mogą zapoznać się ze wstępnym planem strefy. Konsultacje społeczne z mieszkańcami będą odbywać się przez najbliższe trzy miesiące.

Obszar strefy czystego ruchu, terminy jej wprowadzenia, a także wymogi lub zwolnienia dla wybranych grup osób lub pojazdów są przedmiotem publicznych konsultacji, które rozpoczęły się 25 stycznia i potrwają następne trzy miesiące.

Nie tylko Warszawa ze strefą czystego transportu. Regulacje będą wprowadzane także w innych miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

– 87 proc. mieszkańców i mieszkanek Warszawy chce, aby władze lokalne podejmowały działania, których celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, a 76 proc. chce powstania strefy czystego transportu. Warto również podkreślić, że utworzenie stref czystego transportu w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. jest jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Warszawa poważnie traktuje swoje zobowiązania zarówno wobec mieszkańców, jak i przepisów prawa, dlatego chcemy uruchomić strefę czystego transportu w stolicy w połowie 2024 roku – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Zanim to jednak nastąpi zapraszamy mieszkańców Warszawy do dyskusji na temat strefy czystego transportu. Chcemy poznać ich zdanie na ten temat konkretnych rozwiązań, które proponujemy – dodaje prezydent.

Warszawa pójdzie drogą Europejskich miast

Strefa czystego transportu to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro związane z datą produkcji pojazdu). SCT to metoda stosowana w Europie od wielu lat w celu poprawy jakości powietrza w miastach i dbania o zdrowie mieszkańców. W Europie istnieje już ponad 320 stref czystego ruchu, z których większość znajduje się w Niemczech i we Włoszech. W Polsce Kraków zatwierdził już decyzję o utworzeniu SCT w mieście, gdzie łagodna wersja strefy wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Władze Wrocławia przedstawiły również swój projekt SCT pod koniec grudnia 2022 roku.

Oferta pracy w HIRO

Szukamy autorów / twórców kontentu. Tematy: film, streetwear, kultura, newsy. Chcesz współtworzyć życie kulturalne twojego miasta? Dołącz do ekipy HIRO! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej


Społeczne konsultacje w sprawie STC w Warszawie

25 stycznia 2023 rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie STC w Warszawie. Uwagi mieszkańców zbierane są pod adresem email: sct@um.warszawa.pl lub przez formularz dostępny na stronie konsultacji. W najbliższych tygodniach odbędą się również spotkania online oraz dyżury konsultacyjne w różnych dzielnicach miasta. Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie konsultacji transport.um.warszawa.pl/sct.

Centrum i przylegające dzielnice

Strefa będzie funkcjonować od lipca 2024 r. i obejmie większość Śródmieścia oraz przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Granice strefy będą pokrywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi, które nie zostaną objęte strefą. Granice te wyznaczą: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, ul. Kopińska, ul. Wawelska, al. Armii Ludowej, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej – aż do al. Prymasa Tysiąclecia.

Jakie auta nie wjadą do Strefy Czystego Transportu?

Według propozycji w pierwszym etapie ograniczenie wjazdu do SCT dotyczyłoby następujących pojazdów:

  • pojazdów benzynowych niespełniających normy Euro 2 (starszych niż 27 lat)
  • pojazdów z silnikiem Diesla niespełniających normy Euro 4 (starszych niż 18 lat).

Później zwiększane będą wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się w strefie.

Powiększanie STC w przyszłości i kolejne ograniczenia

Rada miasta może też podjąć decyzję o rozszerzeniu strefy w przyszłości – taka decyzja wymaga jednak uprzedniej konsultacji z mieszkańcami. Planowane są też kolejne zmiany dotyczące norm spalania i tego jakie auta nie będą mogły się poruszać po STC.
Strefa czystego transportu Warszawa mapa etapy wdrażanie strefy czystego transportu Warszawa

Dlaczego powstaje strefa czystego ruchu?

W stolicy powstanie strefa czystego ruchu w celu ograniczenia emisji z pojazdów silnikowych. Z raportu NIK z 2014 r. wynika, że ​​ruch samochodowy stanowi 63 proc. Zanieczyszczenie PM10 w Warszawie. Z innego raportu NIK z 2020 r. wynika, że ​​ok. 75 proc. zanieczyszczeń drogowych pochodzi z ruchu drogowego. tlenki azotu (NOx) w Warszawie.
Stworzenie takich regulacji przez władze Warszawy jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców dotyczące poprawy jakości powietrza. Temat ten był wielokrotnie poruszany przez organizacje pozarządowe i ruchy społeczne zajmujące się zdrowiem i jakością życia miasta.

Masz starego diesla? Nie wiedziesz nim do STC

Z badania ICCT Research Group z jesieni 2020 r. dotyczącego emisji spalin z pojazdów na ulicach Warszawy wynika, że ​​większość zanieczyszczeń pochodzi ze starszych samochodów, zwłaszcza z silnikami Diesla. Pomiary prawie 150 000 pojazdów wykazały, że samochody zostały wyprodukowane przed 2006 rokiem, choć tylko 17 proc. udział floty wynosił 37 procent. emisji tlenków azotu (NOx) i 52 proc. emisja pyłu (PM).

17 proc. samochodów z silnikiem diesla, odpowiada za 37 proc. emisji tlenków azotu (NOx) i 52 proc. emisji pyłów (PM).

Czym jest PM10 – szkodliwe cząstki

PM10 to mieszanina cząstek zawieszonych w powietrzu, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Jest szkodliwy ze względu na zawarte w nim pierwiastki, takie jak benzopireny, furany, dioksyny – czyli metale ciężkie powodujące raka. Według WHO średnie dobowe stężenie tego pyłu wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna norma to 20 mikrogramów na metr sześcienny. Warto jednak wiedzieć, że przekroczenia zgłaszane są, gdy dobowe stężenie PM10 wynosi 200 mikrogramów na metr sześcienny – widać więc, jak często wszyscy myślimy, że powietrze jest dobre, choć bardzo zanieczyszczone, ale wciąż nie w pilnych poziomach PM10, to cząstki stałe, które mają negatywny wpływ głównie na drogi oddechowe. Odpowiada za pogorszenie stanu osób cierpiących na kaszel, astmę czy ostre, ostre zapalenie oskrzeli. Pośrednio cząstki PM10 mają również negatywny wpływ na resztę organizmu, w tym zwiększając ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Benzopiren jest również wysoce rakotwórczy. Jak widać tego typu aerozole atmosferyczne są bardzo szkodliwe dla człowieka.
Czym są tlenki azotu (NOx)?

Tlenki azotu (NOx), obok tlenku węgla (CO), ozonu (O3), pyłu zawieszonego (PM2.5 i PM10) oraz tlenków siarki (SOx), należą jednych z najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń powietrza. NOx to toksyczny gaz powstający podczas spalania azotu i tlenu pod wysokim ciśnieniem iw wysokiej temperaturze. Dwa najpowszechniejsze tlenki azotu to tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2). NOx może reagować z LZO (lotne związki organiczne), tworząc ozon w warstwie przyziemnej, a także reagować z chemikaliami zawartymi w powietrzu, tworząc pył PM2,5.

Zobacz też: Vespa. Włoska legenda motoryzacji i designu

Vespa. Włoska legenda motoryzacji i designu

5/5 - (1 vote)

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News