NORTH WEST WALLS

 

Roa stworzył jedne z największych i najbardziej rozpoznawalnych portretów zwierząt w historii street artu. Jego prace pokrywają mury Europy (m.in. Portugalii, Szwecji, Austrii, Wielkiej Brytanii), Stanów Zjednoczonych i Kanady. Większość prac artysty powstaje w kontekście ochrony środowiska.

 

Tym razem, na zakończonym niedawno festiwalu Rock Welchstar (Belgia), który jest jednym z pięciu największych festiwali w Europie, stworzył wyjątkową pracę zwracającą uwagę na transportowanie i przetrzymywanie zwierząt w kontenerach/klatkach.

 1

3

4

5

6

 

Tekst | Ania Wawszkiewicz

Foto  | http://bit.ly/1r1uP3a i http://bit.ly/VIMe7g

 

Rate this post