Project Unbreakable: mężczyźni jako ofiary przemocy seksualnej

Dloń trzymająca kartkę z napisem

Rozpoczęta w zeszłym roku akcja #MeToo pokazała nam skalę zjawiska przemocy seksualnej wśród kobiet. Jak się okazuje, nie tylko kobiety są jej ofiarami.

Chociaż statystyki pokazują, że to kobiety częściej zostają ofiarami przemocy seksualnej, okazuje się, że sytuacja wcale nie jest aż tak czarno-biała, jakbyśmy przypuszczali, a mężczyźni także bywają ofiarami, chociaż o tym się nie mówi.

Project Unbreakable został stworzony przez Grace Brown, nowojorską studentkę fotografii w 2011 roku. Strona miała na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i oddanie głosu mężczyznom jako ofiarom przemocy. Na stronie były umieszczane fotografie mężczyzn i kobiet trzymających w dłoniach kartki ze zdaniami, które zostały wypowiedziane przez ich oprawców. Brana pod uwagę była przemoc seksualna, molestowanie w okresie dzieciństwa oraz przemoc domowa.

Strona została zamknięta w 2015 roku, jednak teraz Grace postanowiła ją reaktywować.

W świetle obecnej sytuacji postanowiłam opublikować te zdjęcia na Instagramie. Nie możemy siedzieć cicho.

Rate this post