Podział majątku – kilka porad od strony prawnej

Rozwód oznacza nie tylko formalne zakończenie trwania małżeństwa, ale pociąga za sobą różne inne konsekwencje prawne. Będą one miały duży wpływ na jakość życia małżonków, dlatego nie warto ich ignorować. Kluczowe są oczywiście sprawy związane z majątkiem – w tym także z jego podziałem. Często to właśnie podział majątku jest największym problemem do rozwiązania dla byłych małżonków. Poniżej udzielamy kilku porad dedykowanych w tej sprawie.

Podział majątku – jak i kiedy?

Podziału majątku można dokonać w różnych momentach związku – zarówno przed rozpoczęciem sprawy o rozwój, w trakcie jej trwania jak i po rozwodzie. Najczęściej wybieranym momentem jest jednak okres już po rozwodzie, gdy realia życia obu współmałżonków ulegają dużym zmianom.  


Wspólnota majątkowa jest zawierana zazwyczaj wraz z momentem formalnego rozpoczęcia małżeństwa. Wspólnota majątkowa oznacza, że nabywane wspólnie dobra i majątek będą stanowi wartość obojga małżonków. Możliwość dokonania podziału majątku wymaga więc w pierwszej kolejności, ażeby małżeńska wspólnota majątkowa przestała funkcjonować. Niektórzy decydują się na to już w momencie nawiązania małżeństwa, korzystając ze specjalnego aktu notarialnego.

Możliwe jest także, aby znieść wspólnotę majątkową z wcześniejszą datą. Postanowienie w tej sprawie wydaje sąd jedynie na podstawie istotnych powodów. Jakich? Przede wszystkim będzie to osobne zamieszkanie małżonków, uzależnienie finansowe (będące podstawą nadmiernych wydatków) lub inne okoliczności.

Podział majątku – w sądzie oraz na drodze ugody

Podziału majątku można dokonać na dwa ogólne sposoby. Pierwszym jest rozprawa sądowa, która taki rozdział ustanawia. Drugi sposób to nawiązanie ugody pomiędzy obiema stronami.

Dokonanie rozdziału w sądzie jest oczywiście możliwe niezależnie od rozpoczęcia sprawy rozwodowej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o dokonanie rozdziału w sądzie rejonowym. Wniosek taki wymaga uiszczenia opłaty, której wysokość może być różna.

W przypadku osób, które dokonują rozdziału bez względu na to, jaki jest stan majątku oraz co wchodzi w jego zakres, opłata wynosi 1 tysiąc złotych. Dla osób, które pragną dokonać rozdziału w oparciu o posiadaniu już projekt jego przeprowadzenia, opłata jest niższa i wynosi 300 złotych. Dla wszystkich poszukujących możliwości sprawnego rozwiązania sprawy podziału majątku – polecamy kontakt z Kancelaria Adwokacka Opole, specjalizującą się w sprawach rozwodowych, majątkowych, rodzicielskich oraz licznych innych.

Podziału majątku dokonuje się zazwyczaj na dwa sposoby: poprzez podział w naturze lub przyznanie wyłącznej własności jednej stronie (i jednocześnie zobowiązanie do spłaty na rzecz byłego małżonka). W pierwszym przypadku – mowa między innymi o podziale środków finansowych, podziale lokali na dwie odrębne części. W drugim przypadku – jedno z małżonków otrzymuje wyłączne prawo własności, jednak jest zobowiązane do spłaty określonej kwoty. Ponadto, możliwa jest egzekucyjna sprzedaż wybranej części majątku, a następnie podzielenie uzyskanych środków.

Rate this post

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News