[WYNIKI] LG Q6 x HIRO ⚡️ #ŻyjSZEROKO

Grafika promująca konkurs LG x HIRO

EDIT: 25.09.2017

Uwaga! Ogłaszamy wyniki konkursu @lgpolska x @hiro_magazine

Smartfony #LGQ6 zgarniają: @malaziu @sambikisaru @pudrowesny

Słuchawki Bluetooth LG Tone Infinim wędrują do: @eatttacid @palecpianisty ❤️

Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia, jesteśmy pod wrażeniem Waszych zdjęć!

Super oferta NIKE

JD Sports wchodzi do Polski i kusi ofertami na produkty NIKE. Link w artykule.

 

Zaczynamy akcję #ŻyjSZEROKO #LGQ6!

Przyjedź pośmigać z nami na desce, rolkach, BMX-ie, czy wrotkach.

Gdzie i kiedy?

Widzimy się w najbliższy czwartek – 31 sierpnia 2017 w Warszawie, na schodkach pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a Centrum Nauki Kopernik

KONKURS

Razem z @drummeerr i @eniespodziana ruszamy z konkursem @lgpolska x @hiro_magazine #ŻyjSZEROKO.  Do wygrania jest 3x smartfon #LGQ6 i 2x słuchawki Bluetooth LG Tone Infinim ? Co musicie zrobić? Oznaczcie dowolne selfie ze swoimi ziomkami: @lgpolska @hiro_magazine #ŻyjSZEROKO #LGQ6! My jeździmy na deskach, a Wy jak spędzacie czas? Pokażcie! ?Rozwiązanie konkursu 25.09 (poniedziałek), o godzinie 15:00 ?Dowiedz się więcej o LGQ6: http://www.lg.com/pl/lg-magazine/zyjszeroko
Uśmiechnięty chłopak i dziewczyna robiący sobie selfie

21105639 2027822694112531 6481454414896924411 n [WYNIKI] LG Q6 x HIRO ⚡️ #ŻyjSZEROKO

Regulamin konkursu:

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „HIRO x LG Q6 #ŻyjSZEROKO” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez magazyn HIRO

Organizatorem Konkursu jest WORK HARD Sp. z o.o (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 31.08.2017 (od godziny 14:00), do 24.09.2017 (do godziny 23:59).

§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. Posiada konto na Instagramie. 2. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem. 4. Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. 5. Wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram oznaczenie dowolnego zdjęcia – selfie, ze swoimi znajomymi, przedstawiające w jaki sposób Uczestnicy konkursu spędzają czas. Do zdjęcia musi być dołączony komentarz tekstowy. Muszą zostać wpisane oznaczenia kont: @lgpolska oraz @hiro_magazine, a także użycia hasztagów #lgq6 #ŻyjSZEROKO. Fundatorem nagrody jest firma LG Polska Sp. Z.o o. Organizator wybierze 5 najlepszych zdjęć i nagrodzi każdego z ich autorów smartfonem LG Q6 (3 sztuki do rozdania) oraz słuchawkami Bluetooth LG Tone Infinim (2 sztuki) Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 25.09.2017 o godz. 15:00. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci smartfona jest przesłanie prywatniej wiadomości, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 29.09.2017 r. (z wyjątkiem utrudnień wynikających z technicznych problemów z dostarczeniem nagrody, niezależnych od Organizatora). Nieodebranie nagrody w momencie pierwszej próby dostarczenia, eliminuje zwycięzcę i jego prawo do otrzymania nagrody. W takim wypadku Organizator ogłosi dodatkowego zwycięzcę. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez HIRO z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia postu z ogłoszeniem wyników na Instagramie HIRO. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest WORK HARD Sp. z o.o. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie mailowej na adres Organizatora: halo@hiro.pl najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailowo w terminie 7 (siedmiu) dni.

§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest stronie HIRO.pl w artykule https://hiro.pl/lgq6/. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się na https://hiro.pl/lgq6/ oraz Instagramie @HIRO_MAGAZINE. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

5/5 - (1 vote)

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News