[ROZWIĄZANIE] Konkurs ASUSxHIRO InstaFestival ?

4 telefony ASUS ZenFoneLive, na pierwszym zdjęcie Julii Wieniawy

Mówią, że „śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej” i my jak najbardziej popieramy tę ideę. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was konkurs w którym możecie się wykazać zdolnościami wokalnymi lub też wesprzeć się aplikacją Musical.ly. Otwieramy ASUS x HIRO InstaFestival!

Co, gdzie, jak i kiedy? Jak sama nazwa wskazuje, ASUS x HIRO InstaFestival odbywa się w aplikacji Instagram. Przygotowaliśmy dla Was dwie kategorie. Pierwsza to SINGER: nagrajcie swoją piosenkę przy użyciu dowolnego podkładu lub akompaniamentu. Druga: dla fanów aplikacji Musical.ly lub podobnej – użyjcie aplikacji i wrzućcie swoje dzieło na Instagram.

Konkursowe zapowiedzi stworzyła jedyna w swoim rodzaju czwórka artystów i influencerów z naszego #HIROInfluencersTeam w składzie: Jessica Gorczyca, Arkadiusz Kłusowski, Julia Wieniawa i Szymon Zaparty. Wchodźcie na ich instagramowe konta i zobaczcie, co stworzyli, a może Was to zainspiruje!

Super oferta NIKE

JD Sports wchodzi do Polski i kusi ofertami na produkty NIKE. Link w artykule.

Co więcej musicie zrobić?
– zaobserwujcie konta: @hiro_magazine oraz @asuspl
– dodajcie hasztagi: #AsusHiroInstaFestival #ZenFoneLive
– otagujcie konta: @hiro_magazine i @asuspl

Do wygrania są cztery smartfony AsusZenFone Live z funkcją upiększania live oraz powerbanki Asus.

Masz czas do 18 czerwca Rozwiązanie konkursu 20 czerwca!

EDIT: 20 CZERWCA 2017

Przed Wami wyniki konkursu:

WOW ? Jesteśmy pod wielkim wrażeniem liczby opublikowanych nagrań ? Wszyscy jesteście super i naprawdę ciężko było nam wybrać zwycięzców – najchętniej nagrodzilibyśmy wszystkich ? Po długich obradach wyłoniliśmy szczęśliwców z każdej kategorii. W KATEGORII SINGER, telefon #asuszenfonelive wygrywają: ?@whvtever.jpg i @whybruce ?A powerbanki @asuspl wędrują do: ?@parahoney i @norbertelcover ? KATEGORIA MUSICA.LY ? Telefony wędrują do: ? @sledz535 i @wiktoriaofficial.15 ? Powerbanki otrzymują: ?@machupicchu_u i @sl0wianka ?To jednak nie koniec i planujemy przyznać jeszcze nagrody pocieszenia, także śledźcie dzisiaj uważnie nasz profil! Zwycięzców prosimy o skontaktowanie się z nami przez DM ?Gratulujemy i jeszcze raz: kochamy Was wszystkich, macie super talent, rozwijajcie go! ?

Post udostępniony przez HIRO (@hiro_magazine)

Dowiedz się więcej o ASUS ZenFone Live (ZB501KL) z funkcją upiększania video selfie BeautyLive. Aplikacja poprawia wygląd także w trakcie transmisji na żywo i współpracuje z niemal 30 portalami społecznościowymi jak m.in. Facebook, Instagram czy Youtube. Wejdź na  http://zenfone.pl/.

Regulamin:

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „HIROxASUS InstaFestival” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez magazyn HIRO

Organizatorem Konkursu jest WORK HARD Sp. z o.o (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 12.06.2017 (od godziny 15: 00), do 18.06.2017 (do godziny 23:59).

§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. Posiada konto na Instagramie. 2. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem. 4. Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. 5. Wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram filmiku nagranego do jednej z dwóch możliwych kategorii. Kategoria Singer: nagraj swoją piosenkę przy użyciu dowolnego podkładu lub akompaniamentu. Kategoria druga: użyj apki Musical.ly lub podobnej i nagraj swój film. Filmik musi być opisany hashatagami: #AsusHiroInstaFestival #ZenFoneLive, a także muszą zostać zaobserwowane konta: @hiro_magazine i @asuspl. Do filmu musi być dołączony komentarz tekstowy. Fundatorem nagrody jest firma ASUS Polska Sp. Z.o o. Organizator wybierze cztery najlepsze klipy (po dwa w każdej kategorii) i nagrodzi każdego z ich autorów smartfonem Asus ZenFoneLive. Dodatkowo, przewidziane nagrody pocieszenia w postaci powerbanków ASUS. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 20.06.2017 o godz. 12:00, a ich prace zostaną opublikowana na Instagramie @hiro_magazine. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci smartfona ASUS ZenFone Live lub powerbanka ASUS jest przesłanie prywatniej wiadomości, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 23.06.2017 r. (z wyjątkiem utrudnień wynikających z technicznych problemów z dostarczeniem nagrody, niezależnych od Organizatora). Nieodebranie nagrody w momencie pierwszej próby dostarczenia, eliminuje zwycięzcę i jego prawo do otrzymania nagrody. W takim wypadku Organizator ogłosi dodatkowego zwycięzcę. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru filmików. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez HIRO z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia postu z ogłoszeniem wyników na Instagramie HIRO. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest WORK HARD Sp. z o.o. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie mailowej na adres Organizatora: halo@hiro.pl najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailowo w terminie 7 (siedmiu) dni.

§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest stronie HIRO.pl w artykule hiro.pl/hiro-asus-insta-festival. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się na hiro.pl/hiro-asus-insta-festival oraz Instagramie @HIRO_MAGAZINE. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

5/5 - (1 vote)

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News