Dzień racjonalnej polityki narkotykowej

Narkotyki: strzykawka. tabletki, biały proszek w samarze

26 czerwca obchodzimy światowy dzień racjonalnej polityki narkotykowej. Z tej okazji wiele organizacji na całym świecie organizuje akcje mające na celu edukować i uświadamiać jak należy obchodzić się z substancjami psychoaktywnymi. Prawdopodobnie największą tego typu inicjatywą jest Support. Don’t Punish (Wspierać. Nie karać).

Każda epoka i każda cywilizacja stosowała substancje psychoaktywne: od medycyny, przez religię, aż po zabawę. To kryminalizacja narkotyków w tym układzie wydaje się czymś zgoła nowym. Jak alarmują aktywiści – Wojna z narkotykami niekiedy zamiast ochraniać obywateli, stawia ich w niebezpieczeństwie. Dzień racjonalnej polityki narkotykowej to okazja do walki z tym paradoksem.

Plakat kampanii Support. Don't Punish.

Super oferta NIKE

JD Sports wchodzi do Polski i kusi ofertami na produkty NIKE. Link w artykule.

Kampanie związane z reformą polityki narkotykowej niekiedy oskarżane są o zachęcanie do stosowania substancji psychoaktywnych. Ich celem jest jednak edukowanie społeczeństwa pod kątem zdrowego i bezpiecznego stosowania narkotyków. Kampania Support. Don’t Punish występuje z konkretnymi żądaniami:

  • Reforma systemu kontroli narkotyków (drug control system)
  • Zaprzestanie kryminalizacji osób stosujących narkotyki
  • Stosowanie kar adekwatnych do popełnionego przestępstwa w stosunku do osób zaangażowanych w handel narkotykami na niskim szczeblu
  • Nie stosowanie kary śmierci w przypadku przestępstw związanych z narkotykami
  • Polityka narkotykowa powinna skupiać się na zdrowiu i redukcji szkód
  • Zbalansowanie budżetu polityki narkotykowej

Na naszym podwórku istnieje wiele organizacji starających się wpływać na zmianę w polskim prawie narkotykowym. Największą z nich jest prawdopodobnie Społeczna Inicjatywa Narkopolityki. Możecie spotkać ich na wielu imprezach w całej Polsce, gdzie powiedzą wam jak bezpiecznie obchodzić się z substancjami psychoaktywnymi.

Dzień racjonalnej polityki narkotykowej to z pewnością nie jedyna okazja by porozmawiać na ten temat. Aktywiści na całym świecie starają się wpłynąć na legislatywę, tak by to zdrowie stało się priorytetem prawa narkotykowego. Choć to polskie należy do najsurowszych w Europie, wierzymy, że już niedługo wsparcie okaże się ważniejsze od karania.

Tekst: Wiktor Knowski

Rate this post

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News