Drzewo w środku domu

Możemy żyć w stanie natury albo przeciwko niej. Grupa architektów zdecydowała się jednak odnaleźć złoty środek – zamiast wycinać drzewa, wykorzystali je jako konstytutywny element swoich projektów.  Kreatywna kompozycja pokazuje,  że natura i kultura wcale nie muszą ze sobą walczyć.

Nie jest tajemnicą, że postępująca wycinka drzew to poważny problem dla środowiska. Wielu szuka w tym procesie jednego z głównych czynników odpowiadających za globalne ocieplenie. Potwierdzony wydaje się jego negatywny wpływ na cykl obiegu wody w biosferze, a co za tym idzie – mniejszą ilość produkowanego tlenu.

Problem, w przypadku zjawisk urbanizacyjnych, ma znaczenie głównie psychologiczne, nie znaczy to jednak, że można go zlekceważyć. Decyzja o twórczym wykorzystaniu drzew w architektonicznych projektach stanowi przykład dojrzałego, odpowiedzialnego spojrzenia współczesnego designu na kwestie ochrony środowiska. Stawką jest całościowa zmiana sposobu myślenia i dowartościowanie wpływu jednostkowych zachowań na globalne skutki.

Apartamenty na drzewie

Casa Vogue

Drzewo było tu pierwsze

Dziupla

Komplekst mieszkalny

Kook Osteria & Pizzeria

Ogród Herbaciany

Przedszkole dookoła drzewa

Rezydencja Lakeview

Szklany dom zbudowany wokoł drzewa

Tree hugger

tekst | Piotr Uaziuk

Rate this post

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News