Artystka tworzy obrazy, które łączą barok ze współczesnością

Dwa barokowe obrazy: jeden prezentuje kobietę w kostiumie kąpielowym, drugi kobietę ubraną na czarno z frytkami w dłoni

Co się stanie, gdy wyjęte z epoki barokowej obrazy połączymy z elementami charakterystycznymi dla naszej współczesności? Przekonajmy się!

Naomi Devil, malarka pochodząca z Węgier postanowiła połączyć to, co pozornie wydaje się nie mieć ze sobą nic wspólnego. Jej prace charakteryzują się silnym przekazem wizualnym, uzyskany nie tylko poprzez kompozycję, która łączy dwie zupełnie odmienne epoki, ale także poprzez wykorzystanie koloru. W swojej najnowszej serii artystka łączy, jak już zostało powiedziane: barok, z elementami współczesności, a także minimalistyczną architekturą. W ten sposób klasycznym arcydziełom zostało nadane nowe znaczenie.

Komentarze
Rate this post